O mnie

Przyszedłem na świat w czasach „siermiężnego socjalizmu” charakteryzującego epokę Gomułki i w momencie rozstrzygającego się wtedy na oczach świata kryzysu kubańskiego. Dzieciństwo spędziłem we wsi z intrygującymi ruinami gotyckiej świątyni – w Żelaznej Górze. Liceum  ukończyłem w najstarszym mieście na Warmii, w dawnej hanzeatyckiej Brunsberdze. Nauka w ogólniaku przypadła na czasy schyłkowego Gierka. Braniewo znajdowało się wówczas w obrębie województwa elbląskiego. Czas studiowania – historii (zapisanej i dziejącej się wokół) – to „karnawał Solidarności”, stan wojenny i olbrzymi kryzys lat osiemdziesiątych. Dla mnie był to moment kontestacji systemu.

Moje doświadczenie życiowe ukształtowało północne pogranicze Polski – z obecnymi i mocno emanującymi pierwiastkami kulturowymi: staropruskim, niemieckim, polskim, ukraińskim oraz z widocznymi tu kontekstami religijnymi: rzymskokatolickim, greckokatolickim, prawosławnym i protestanckim. Uważam się za chrześcijanina i humanistę.