Od redaktora


Książka "Rycerz Herkus Monte Wódz Natangów" została wydana drukiem w 2000 r. w nakładzie 1000 egz. Cały nakład rozszedł się jakiś czas temu i publikacja jest obecnie trudna do zdobycia. Ponieważ nie będzie wznowienia nakładu, stąd, za zgodą autora, niniejsza wersja elektroniczna książki. Można ją wykorzystywać bez ograniczeń do celów edukacyjnych, natomiast wykorzystanie w innych celach wymaga uzyskania zgody właścicieli praw (Jerzego Necio i Jerzego Puszcza). Kontakt za pośrednictwem: jdrazkow@scholaris.pl

Jerzy Puszcz, w maju 2006 r.  


            dalej