strona XXIV


Pozostaje jeszcze inna nazwa związana z życiem walecznego Natangijczyka - Stabis Lauks czyli Kamienne lub Kamieniste Pole. W wersji spolszczonej - Stabławki. Jest to szerszy obszar, zwany też z niemiecka Stablackiem. Obecnie okolica przecięta granicą w południowej, polskiej części, zyskała nazwę Wzniesień Górowskich. Kamieniste Pole stanowiło niegdyś rodzimą ziemię Herkusa Monte - stąd się wywodził, tu walczył i tu poległ. Dziś na obszarze Stablacku miejscowość Kamińsk dziedziczy dawną tradycję nazewniczą. W czerwcu 1999 szkoła w Kamińsku przyjęła imię Herkusa Monte. Istnieje również leśnictwo Stabławki na północ od Górowa Iławeckiego. Pobratymczy wobec Prusów Litwini* nazwali na cześć natangijskiego bohatera uniwersytet w Kłajpedzie. Ciekawe, że Stablack, ziemie nieopodal Górowa Iławeckiego - serce dawnych Prus, są miejscem, gdzie spędził ostatnie chwile swego życia również najsłynniejszy wódz Jaćwięgów - Skomand. Po podboju Jaćwieży przez Krzyżaków w 1283 r. Skomand zbiegł na Ruś, ale nie mogąc wytrzymać tęsknoty za rodzinnymi stronami, wkrótce powrócił. Przeszedł na służbę Zakonu i w nagrodę otrzymał od jego władz pole Steinio. Osiedlił się tam wraz z członkami swego rodu. Pole Steinio to okolice dzisiejszej Stegi, Kandyt i Skarbca.

Redaktor, opracowanie graficzne i fotografie: Jerzy Puszcz. Rysunki map: Iza Puszcz. Rysunki pieczęci: Ryszard Dudek, Skład komputerowy: Jacek Drążkowski. Wydawca: Rycerze Lidzbarskiego Zamku, Ryszard Dudek. Lidzbark Warmiński AD 2000


* w objaśnieniach do "Konrada Wallenroda" A. Mickiewicza czytamy: "Często się zdarzało, że Prusacy i Litwini, dziećmi porwani i wychowani w Niemczech, powracali do ojczyzny i stawali się najsroższymi Niemców nieprzyjaciółmi. Takim był pamiętny w dziejach Zakonu Prusak, Herkus Monte."