I. Pro publico bono – dla wspólnego dobra.

Bywało też tak, że wychodząc poza zainteresowania stricte historyczne  i zawodowe brałem czynny udział w szerzej pojmowanym życiu społecznym.

W 2000 roku zostałem radnym gminy Górowo Iławeckie, a w latach 2002-2006 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady w tejże gminie. W wyborach do Rady Gminy startowałem, tworząc własny, niezależny komitet wyborczy. W 2010 r. wziąłem udział w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tym razem z listy Prawa i Sprawiedliwości (jako bezpartyjny). Uzyskany wynik (1 733 głosy) zaświadczył o sporym poparciu.

Bliska jest mi problematyka sfery społecznej, głównie sprawy związane z oświatą. W 2011 r. wspierałem działania w obronie szkół podstawowych zagrożonych likwidacją. Wystosowałem list otwarty wzywający do obrony oświaty w gminie Górowo Iławeckie.

 

GB_26_06_09
Goniec Bartoszycki 26 czerwca – 02 lipca 2009

Goniec Bartoszycki 26 czerwca - 02 lipca 2009
Goniec Bartoszycki 26 czerwca – 02 lipca 2009

Działam również w NSZZ ”Solidarność”-80. W 2009 roku zostałem uznany za Osobowość Powiatu Bartoszyckiego (plebiscyt „Gońca Bartoszyckiego”), a „Gazeta Olsztyńska” zaliczyła mnie do grupy 123 osób mających wpływ na życie mieszkańców regionu („Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim?” – 28.09.2009).

Goniec Bartoszycki 26 czerwca - 02 lipca 2009
Goniec Bartoszycki 26 czerwca – 02 lipca 2009

 

Ode mnie wyszła inicjatywa podjęcia w Górowie Iławeckim akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia” polegającej na posadzeniu dębu – symbolu upamiętniającego jedną z ofiar. W efekcie w mieście ustawiono rzeźbę i odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary Katynia i tragedii smoleńskiej.

Goniec Bartoszycki 16-22 kwietnia 2010
Goniec Bartoszycki 16-22 kwietnia 2010

Prowadzę działalność publicystyczną, zamieszczając artykuły w niezależnym miesięczniku „Debata” oraz w prasie lokalnej i regionalnej. Staram się  upowszechniać wiedzę na tematy mało znane, często nieobecne w potocznej świadomości. Pozwalają one czytelnikowi wyrobić sobie samodzielną opinię m.in. o życiu regionu, jego bliższej i dalszej przeszłości.