III. Na rzecz wiedzy o regionie

Działając społecznie, staram się upowszechniać wiedzę na temat regionu również poza publikacjami drukowanymi. Wpływam w ten sposób na kształtowanie pozytywnego i interesującego wizerunku Warmii i Mazur u osób spoza tego obszaru, zaś dla jego mieszkańców taka praca przynosi pogłębienie więzi z lokalną i regionalną ojczyzną. Między innymi:

  • wygłosiłem referat w ramach konferencji pt.„Dziedzictwo kulturowe i jego wpływ na edukację regionalną” (Lidzbark Warmiński 2001);
  • prowadziłem zajęcia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec pt. „Odchodzenie i przybywanie albo historia przeżywana” w ramach Akademii Letniej – „Migracje: rzeczywistość, mity i obrachunki z historia” organizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku (Górowo Iławeckie 2004);
  • wygłosiłem wykład pt. „Natangia – historia, kultura, obyczaje i problemy zamieszkującej ją mniejszości ukraińskiej” podczas konferencji naukowej: „Górowo Iławeckie miasto wielu kultur wczoraj i dziś …” (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Górowo Iławeckie 2005);
  • współpracowałem w organizacji seminarium akademickiego: „Zmieniające się granice, przenikające się kultury” (Akademia Humanistyczna w Pułtusku, 2008)
  • wygłosiłem wykład pt. „Historia dawnych Prus Wschodnich – wspólna historia Polaków, Niemców i Rosjan” w ramach forum „Polska – Niemcy – Rosja (Obwód Kaliningradzki)” (Galiny 2008);
  • udzieliłem wsparcia i pomagałem w Wycieczce Szkoleniowej Kadry Programowej Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej – „Poznajemy Szlaki Natangii 2008”;
Goniec Bartoszycki 21-17 listopada 2008
Goniec Bartoszycki 21-17 listopada 2008
  • wystąpiłem z komunikatem pt. „Z doświadczeń nauczyciela historii pracującego na pograniczu kulturowym” w ramach XVIII Zjazdu Historyków Polskich ( Olsztyn 2009);
  • wygłosiłem prelekcję pt. „Regionalne pomniki kultury” dla uczestników warsztatów fotograficznych „Psychologia Natangii w obrazach” (Górowo Iławeckie 2011).