IV. Na rzecz młodzieży

Pracując z młodymi ludźmi, staram się wykształcić u nich wrażliwość społeczną, samodzielność w myśleniu i otwartość na innego człowieka. Przekazuję im wiedzę i umiejętności nakierowane na zbudowanie postawy obywatelskiej.
Nauczana przeze mnie młodzież osiągała znaczne nagrody konkursach różnego szczebla, w tym w ogólnopolskich konkursach Ośrodka „Karta”:

  • 1998 – konkurs pt.”Obywatel – władza 1956-80” – III miejsce,
  • 1999 – konkurs pt.”Najważniejsze wydarzenia w dziejach mojej społeczności. Świadkowie i świadectwa” – wyróżnienia w finale,
  • 2001 – konkurs pt. „Praca w PRL: dla siebie, dla społeczeństwa, dla systemu?” – wyróżnienie w finale.

Ponadto kierowana przeze mnie grupa uczniów otrzymała w 2000 roku III nagrodę w ogólnokrajowym konkursie Fundacji „Wyzwania” na najlepszy videoklip podkreślający wartości polskiej kultury i literatury oraz zachęcający do przeczytania poematu A. Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
Innym wyróżnieniem było otrzymanie nagrody specjalnej w regionalnym konkursie „Codzienność: Lata 40. i 50. na Warmii i Mazurach” za zbiór relacji zatytułowanych „Poczwórne przybliżenie”. Zebrane wspomnienia umieszczone następnie zostały w tomie pod red. Hansa – Jurgena Karpa i Roberta Traby – „Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach”, Olsztyn 2004. W 2007 r. jeden z moich uczniów – Łukasz Necio, został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.
Kilkakrotnie brałem też udział w pracach regionalnej Komisji Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” , a także w jury lokalnego konkursu „Mój dziadek Ukrainiec, moja babcia Polka. Historia przenikania i godzenia kultur” .
Młodzież, którą się opiekowałem wysyłała również opisy ginących nekropolii. Profesor Janusz Jasiński skierował w związku z tym następujące słowa pod moim adresem: „ Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach pragnie serdecznie podziękować za zainteresowanie młodzieży problematyką ginących cmentarzy. Sądzimy, że troska o nie wypływa z pobudek ogólnoludzkich, chrześcijańskich i kulturalnych, posiada ona także ładunek wychowawczy, służy wreszcie idei pojednania Polaków z innymi narodami” (Olsztyn 1.12.1998).