Laureat konkursu

Varia - Październik 2008

Rozstrzygnięty został konkurs dla nauczycieli ogłoszony przez Eurodeputowanego Krzysztofa Hołowczyca, dla uczczenia 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Najciekawszą pracę nadesłała Pani Małgorzata Ladzińska, polonistka z Ełku, która w nowatorski sposób zaprezentowała motyw jednoczącej się Europy w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku.

Fot. Goniec Bartoszycki 12-18 grudnia 2008
Fot. Goniec Bartoszycki 12-18 grudnia 2008

Jury konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Norberta Kasparka stwierdziło, że Małgorzata Ladzińska, autorka najlepszej pracy, używa bardzo bogatego warsztatu dydaktycznego. Lekcja przez nią opracowana jest dynamiczna przeplatana różnymi stylami: literackim, poetyckim i publicystycznym. Ciekawą pracę zaprezentował także Pan Jerzy Necio z Górowa Iławeckiego. Jego propozycja przedstawia ewolucję idei zjednoczeniowej w polskiej myśli politycznej. Pan Necio porusza się w czasoprzestrzeni lat 1926-1999, od wystąpienia Hubermana na I Kongresie paneuropejskim do przemówienia Papieża w sejmie RP. Interesujący konspekt zaproponowały również Panie Jolanta Kosmowska, Aneta Stojanowska-Hościłowicz, Marianna Rant-Tanajewska oraz Renata Kaczmarek. Szczególnie ciekawie wygląda swoiste porównanie koncepcji Róży Luksemburg i Józefa Piłsudskiego. Wnioski syntetyzujące autorki zebrały w formie graficznej „drzewa wspólnej Europy”. Konspekt Pana Mariusza Pniewskiego z Mrągowa proponuje realizację tematu w pracowni informatycznej. Uczeń, prócz wiedzy, utrwala sposób jej pozyskania.
Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni przez Posła Krzysztofa Hołowczyca do Brukseli, gdzie będą mieli możliwość z bliska zapoznać się ze specyfiką pracy Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji Wspólnoty.
Informacja pochodzi ze strony Krzysztofa Hołowczyca