List otwarty byłych Wójtów Gminy Górowo Iławeckie i byłych Przewodniczących Rady Gminy Górowo Iławeckie

Varia - Marzec 2011

Jesteśmy zaniepokojeni krokami zmierzającymi do ograniczenia dostępu do oświaty dla dzieci z terenu Gminy Górowo Iławeckie. Obecni decydenci zaplanowali likwidację bądź tzw. „przekształcenie” szkół podstawowych w Kamińsku i Pieszkowie.
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich zamiarów. Nie chcemy upadku tych szkół i idącej za tym degradacji miejscowości , w których się one znajdują. Ostrzegamy przed niefrasobliwymi krokami, rzutującymi na przyszłość oświaty.
Uważamy, że obie placówki , pozostawione jako szkoły publiczne, bez likwidacji i przekształcania, najlepiej będą służyć dobru najmłodszego pokolenia.
W dwudziestoletnim okresie istnienia naszej jednostki samorządowej – Gminy Górowo Iławeckie , przez kolejne lata , czyniliśmy starania , by utrzymać placówki szkolne i to w sytuacji, gdy subwencja ogólna w części oświatowej już wtedy nie wystarczała na ich utrzymanie. My jednak z przekonaniem łożyliśmy potrzebne środki na edukację. Traktowaliśmy to jako długofalową inwestycję. Nasi mieszkańcy – jako podatnicy, byli fundatorami tejże inwestycji.
Teraz pytamy: co się stało, że po 4-letnim okresie głoszenia sukcesów i raptem po dwóch miesiącach od ostatnich wyborów, głównym pomysłem gminnych włodarzy na oszczędności stały się szkoły? Dlaczego mieszkańcy Pieszkowa i Kamińska przed głosowaniem nie byli informowani o sytuacji w jakiej się znajdą, gdy już dokonają wyboru?
Wierzymy, że organ stanowiący – Rada Gminy , weźmie nasz głos pod uwagę i nie dopuści do zmarnowania dotychczasowego dorobku w dziedzinie oświaty na terenie gminy Górowo Iławeckie.
Wójtowie:
Władysław Macełko – Honorowy Wójt Gminy Górowo Ił.
Tadeusz Pencarski – Wójt Gminy w latach 2002-2006
Przewodniczący Rady Gminy Górowo Ił:
Jerzy Necio – 2002-2006
Danuta Kucyk – 2006/2007